Objectius del Fons de reserva de jubilació

El Fons de reserva de jubilació té com a objecte gestionar les reserves generades pel sistema andorrà de pensions en interès dels seus beneficiaris. El patrimoni acumulat només pot ser utilitzat per pagar les prestacions de la branca jubilació de la CASS, en el moment en què ho requereixi.

La Llei 6/2015 estableix que l’estratègia d’inversió procura aconseguir una rendibilitat real positiva a mig i llarg termini, és a dir, superior a la inflació andorrana, per tal de preservar el poder adquisitiu del Fons i contribuir a allargar-ne la vida. Per això s'inverteix tenint en compte els compromisos futurs del sistema de pensions i el seu horitzó temporal, i es delimita el risc de les inversions.