L'estratègia d'inversió

L’estratègia d'inversió del Fons de reserva de jubilació s’implementa mitjançant mandats de gestió. Els mandats de gestió formen part dels contractes entre el Fons de reserva de jubilació i cadascuna de les entitats financeres, i fixen els límits d’inversió. Determinen els percentatges autoritzats en renda fixa, renda variable, divises, etc. així com els ràtings o altres requeriments.

Els mandats de gestió desenvolupen l'estratègia d'inversió tenint en compte les necessitats a llarg termini del sistema de pensions i el seu horitzó temporal. No obstant, els mandats són una eina de gestió que es revisa periòdicament per tal d'adaptar-los al dinamisme dels mercats financers i del context econòmic mundial, i d'adequar-los a possibles oportunitats o amenaces.