• Text refós de la Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació
 • Llei 9/2015, de modificació de la Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació.
 • Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació
 • Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social
 • Llei 17/2008 de la seguretat social

  

  Informes mensuals

 • Informe mensual març 2023
 • Informe mensual abril 2023
 • Informe mensual maig 2023
 • Informe mensual juny 2023
 • Informe mensual juliol 2023
 • Informe mensual agost 2023
 • Informe mensual setembre 2023
 • Informe mensual octubre 2023
 • Informe mensual novembre 2023
 • Informe mensual desembre 2023
 • Informe mensual gener 2024
 • Informe mensual febrer 2024
 • Informe mensual març 2024
 • Informe mensual abril 2024
 • Informe mensual maig 2024
 • Informe mensual juny 2024

  Estudis actuarials

 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2020Estudi actuarial amb dades a desembre 2016
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2011
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2008

  Edictes

 • Auditoria externa
 • Eina de consolidació i reporting

  Altres

 • Codi ètic i de conducta
 • Reglament intern de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació
 • Registre de contractes
 •