Presentació

Andorra té un sistema de pensions propi, administrat per la CASS. Des de la seva creació l'any 1968, més de 109.000 persones han generat el dret a percebre una prestació de jubilació. Al Fons de reserva de jubilació s'hi acumulen els excedents que genera el sistema de pensions andorrà.

Organització

El Consell d'Administració i la Comissió Gestora en són els òrgans de govern.

Inversions

L’estratègia d’inversió del Fons de reserva de jubilació procura obtenir rendibilitats reals positives a mig i llarg termini, que reverteixin en els beneficiaris de la branca jubilació de la CASS i que contribueixin a allargar la vida del propi fons.

Publicacions

L'evolució del Fons de reserva de jubilació a la seva disposició.