L'estructura organitzativa del Fons de reserva de jubilació busca l'eficiència, tenint en compte els recursos tècnics i humans de què disposa i la coherència amb la mida del país.