Seguiment i control

La Comissió Gestora manté un contacte permanent amb els gestors i reporta periòdicament al Consell d'Administració.

Aquesta proximitat amb els gestors externs facilita una gestió eficient del fons. El treball conjunt amb les entitats es basa en una relació de col·laboració i transparència.

Els diferents estils de gestió i estratègies, el diàleg i la comunicació entre el Fons i els gestors, permeten l'adaptació permanent del mandat als entorns de mercat i el seu control exhaustiu.