Organització interna

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació són el consell d’administració i la comissió gestora.

 • El Consell d’Administració del Fons de reserva està format pels 8 membres del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:
  • Quatre membres nomenats pel Govern, proposats respectivament pel ministre encarregat de la política sanitària, el ministre encarregat de la política social, el ministre encarregat de la política laboral i el ministre de les finances.


   Sra. Montserrat Capdevila Pallarés (Presidenta)
   Sr. Jordi Cinca Mateos
   Sra. Carla Guerrero Ruiz
   Sra. Pilar Serrano Gascon

  • Dos membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades.


   Sra. Montserrat Neras Sanahuja
   Sra. Pilar Tomàs Flores

  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades.


   Sr. Jacint Risco Subirà

  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi.


   Sr. Francesc Zamora Puigcercós

 • La Comissió Gestora està composta per 5 membres:

  • Sr. Jordi Cinca Mateos (President), membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, nomenat per aquest Consell.
  • Sra. Joaquima Sol i Ordis, directora general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d’Administració.
  • Sra. Maria Cosan Canut, experta externa, nomenada pel Consell d'Administració de l'Autoritat Financera Andorrana.
  • Sr. Xavier Bellavista Badia, expert independent, nomenat pel Consell d’Administració del Fons de Reserva.
  • Sr. Pau Morilla-Giner, expert independent, nomenat pel Consell d’Administració del Fons de Reserva.

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació estableixen l'estratègia d'inversió. A partir dels anys 90, la CASS va externalitzar progressivament l'execució de la política d'inversió a gestors externs. Actualment el Fons de reserva de jubilació manté la major part de la gestió externalitzada. Compta amb vuit equips de gestió especialitzats, que posen al servei del fons recursos tècnics i humans altament qualificats.

Equips de gestió

Natixis i CM-CIC es van incorporar com a gestors del Fons de reserva als anys 2012 i 2013 respectivament, a través d'un procés de licitació restringit.

La diversitat de gestors és un element fonamental ja que diversifica el risc de gestió i permet al fons accedir a diferents processos d'inversió, estils de gestió, recursos dels equips,...