Organització interna

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació són el consell d’administració i la comissió gestora.

 • El Consell d’Administració del Fons de reserva està format pels 8 membres del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:
  • Quatre membres nomenats pel Govern, proposats respectivament pel ministre encarregat de la política sanitària, el ministre encarregat de la política social, el ministre encarregat de la política laboral i el ministre de les finances.

   Sr. Marc Galabert Macià (President) Sr. Jordi Cinca Mateos
   Sra. Carla Guerrero Ruiz Sra. Pilar Serrano Gascon

  • Dos membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades.


   Sra. Jacqueline Caubet Bringué
   Sra. Montserrat Martínez Vecina

  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades.

   Sr. Jacint Risco Subirà

  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi.

   Sr. Francesc Zamora Puigcercós

 • La Comissió Gestora està composta per 5 membres:


Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació estableixen l'estratègia d'inversió. A partir dels anys 90, la CASS va externalitzar progressivament l'execució de la política d'inversió a gestors externs. Actualment el Fons de reserva de jubilació manté la major part de la gestió externalitzada. Compta amb vuit equips de gestió especialitzats, que posen al servei del fons recursos tècnics i humans altament qualificats.

 • Direcció del Fons de reserva de jubilació

 • Equips de gestió

  Natixis i CM-CIC es van incorporar com a gestors del Fons de reserva als anys 2012 i 2013 respectivament, a través d'un procés de licitació restringit.

  La diversitat de gestors és un element fonamental ja que diversifica el risc de gestió i permet al fons accedir a diferents processos d'inversió, estils de gestió, recursos dels equips,...