Estratègia d'inversió

 • Estratègia d'inversió
 • Mandat de gestió moderat
 • Mandat de gestió equilibrat
 • Política d'inversió socialment responsable v1

  Informes trimestrals

 • 3r trimestre 2023
 • 2n trimestre 2023
 • 1r trimestre 2023
 • 3r trimestre 2022
 • 2n trimestre 2022
 • 1r trimestre 2022
 • 3r trimestre 2021
 • 2n trimestre 2021
 • 1r trimestre 2021
 • 3r trimestre 2020
 • 2n trimestre 2020
 • 1r trimestre 2020
 • 3r trimestre 2019
 • 2n trimestre 2019
 • 1r trimestre 2019
 • 3r trimestre 2018
 • 2n trimestre 2018
 • 1r trimestre 2018
 • 3r trimestre 2017
 • 2n trimestre 2017
 • 1r trimestre 2017
 • 3r trimestre 2016
 • 2n trimestre 2016
 • 1r trimestre 2016
 • 3r trimestre 2015
 • 2n trimestre 2015
 • 1r trimestre 2015
 • 3r trimestre 2014
 • 2n trimestre 2014
 • 1r trimestre 2014
 • 3r trimestre 2013
 • 2n trimestre 2013
 • 1r trimestre 2013

  Comptes anuals

 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2022
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2021
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2020
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2019
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2018
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2017
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2016
 • Estats comptables CASS - any 2015
 • Estats comptables CASS - any 2014
 • Estats comptables CASS - any 2013
 • Estats comptables CASS - any 2012
 • Estats comptables CASS - any 2011

  Estudis actuarials

 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2020Estudi actuarial amb dades a desembre 2016
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2011
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2008

  Legislació

 • Text refós de la Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació
 • Llei 9/2015, de modificació de la Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació.
 • Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació
 • Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social
 • Llei 17/2008 de la seguretat social

  

  Informes mensuals

 • Informe mensual desembre 2022
 • Informe mensual gener 2023
 • Informe mensual febrer 2023
 • Informe mensual març 2023
 • Informe mensual abril 2023
 • Informe mensual maig 2023
 • Informe mensual juny 2023
 • Informe mensual juliol 2023
 • Informe mensual agost 2023
 • Informe mensual setembre 2023
 • Informe mensual octubre 2023
 • Informe mensual novembre 2023
 • Informe mensual desembre 2023
 • Informe mensual gener 2024

  Edictes

  Altres

 • Codi ètic i de conducta
 • Reglament intern de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació
 • Registre de contractes
 •