Organització interna

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació són el consell d’administració i la comissió gestora.

 • El Consell d’Administració del Fons de reserva està format pels 8 membres del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:
  • Quatre membres nomenats pel Govern, proposats respectivament pel ministre encarregat de la política sanitària, el ministre encarregat de la política social, el ministre encarregat de la política laboral i el ministre de les finances.
  • Dos membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades.
  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades.
  • Un membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi.

 • La Comissió Gestora està composta per 5 membres:
  • Un membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, nomenat per aquest Consell.
  • Una persona de la Direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d’Administració.
  • Una persona d'entre el personal de l'Autoritat Financera Andorrana, o un expert extern, nomenat pel seu Consell d'Administració.
  • Dues persones, en qualitat d’experts independents, nomenades pel Consell d’Administració del Fons i proposades per unanimitat pels restants membres de la Comissió Gestora.

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació estableixen l'estratègia d'inversió. A partir dels anys 90, la CASS va externalitzar progressivament l'execució de la política d'inversió a gestors externs. Actualment el Fons de reserva de jubilació manté la major part de la gestió externalitzada. Compta amb vuit equips de gestió especialitzats, que posen al servei del fons recursos tècnics i humans altament qualificats.

Equips de gestió

Natixis i CM-CIC es van incorporar com a gestors del Fons de reserva als anys 2012 i 2013 respectivament, a través d'un procés de licitació restringit.

La diversitat de gestors és un element fonamental ja que diversifica el risc de gestió i permet al fons accedir a diferents processos d'inversió, estils de gestió, recursos dels equips,...